Rosa drömmar och blå verklighet

- om män, kvinnor och könsroller.

Här erbjuds inspirerande utbildningar, workshops och förläsningar för framförallt barn- och ungdomspersonal inom förskola, skola och församling samt spännande kulturprogram för alla åldrar. 

Kroppen, knoppen och kulturen

- om kroppsspråk och kulturkrockar.

Ett spännande och humoristiskt föreläsning där vi kunskap om våra kroppars språk, kulturkrockar och outtalade sociala regler. Vad är det egentligen jag säger med min kropp? Vem bestämmer var man ska sätta sig i bussen? 

Ole dole doff!

- en lekledarutbildning.

Vi talar om lekpedagogik - lekens betydelse både för både stora och små. Självklart så leker och dansar vi både nya och gamla lekar. En utbildning kring leken och dess metodik med garanterat många skratt och nya idéer. I heldagsutbildningen ingår även ett pass där vi också får pröva på att själva leda och instruera lekar och danser. För personal i barn- och ungdomsverksamhet, frivilliga ungdomsledare eller varför föräldragrupper? 

  

 

Föds vi in ett könsbeteende eller påverkas vi att ta en roll beroende på kön? Finns det ett manligt och kvinnligt språk eller är det bara nonsens? Är det som de säger; ”kvinnor är från Venus och män från Mars?” En tankeväckande och humorfylld föreläsning om vardagens könroller och mönster. 

Bibelbruk i brokig blandning

- fortbildning i bibelmetodik.

En heldag kring bibelmetodik. Vi utgår ifrån Bibeln och prövar flera metoder för att förmedla bibelns budskap. Vi upplever bibelns berättelser själva och får tips på hur man kan arbeta med församlingens olika grupper, från stora till små. Vi talar om hur vi kan använda oss själva som redskap, om kropps­språk och hur vi använder rösten, ögonen och hela kroppen. 

Spektakel

- en inspirationsfylld dag om att arbeta med upplevelsespel.

Tillsammans kommer vi; Gunlög Rosén, Cajsa Litzell Skogholt och Maria Borg, författarna till serien Spektakel, och delar med oss av många spännande tips och metoder till er pedagoger, musiker, diakoner och präster som vill arbeta med materialet.  

En fartfylld dag som ger er möjlighet att själva pröva på att göra upplevelsespel för barn och vuxna:

    att dramatisera Bibelns texter

    att göra enkel rekvisita och kulisser

    att använda sång och musik för att förstärka budskapet 

Spektakelböckerna ges ut på Verbum förlag

Maria Borg © 2014 •  Mångfald  •  Processledning  •  Utveckling