Processledning

Process kommer av latinets proce'ssus, av procedere, framskrida. Process står för fortgång, utvecklingsgång, och förlopp.

 

I sin vidaste betydelse betecknar process ett i tiden utdraget förlopp där något förändras.

Inga företag och organisationer är statiska. De förändras alltid. Förändringsprocesser kan ske medvetet eller omedvetet. Ibland kan det behövas någon som aktivt går in och leder processen och driver gruppen framåt.

Processledning med rätt verktyg och bra metoder kan göra såväl små- som storgruppens gemensamma arbetsdagar och workshops intensiva, produktiva och fyllda med skratt.

I processutveckling handlar det inte om att börja från noll, utan att ta vara på de redan existerande processerna i ett företag eller organisation och utveckla dem.

Maria Borg © 2014 •  Mångfald  •  Processledning  •  Utveckling