Publikationer

Väx i ditt uppdrag

En publikation är resultatet,

av i något sammanhang, publicerad text, ljud eller

bild för allmänheten.

Väx i ditt uppdrag är ett utbildningskoncept i

föreningsutveckling som syftar till att stärka och

utveckla arbetet i idéburna organisationer och föreningar. Konceptet innehåller flera studiematerial. Jag har på uppdrag av Sensus studieförbund och Ledarinstitutet författat två av häftena, del 2 och 3.

1. En styrelse som gör skillnad

2. Beredd för sin uppgift – om valberedningens roll

3. Att utveckla gruppen

4. Engagera flera – om medlemsrekrytering

5. Opinionsbilda lokal

Spektakel

Spektakel är en serie upplevelsespel kring kyrkliga högtider. Spelen kan användas i all barn- och ungdomsverksamhet, t.ex. miniorer, juniorer, scouter, barnkör, konfirmander eller i ungdomsgruppen. De kan spelas av barn eller av vuxna för barn eller tillsammans med barn. Man kan också samla en grupp barnfamiljer eller församlingsmedlemmar i olika generationer till ett kyrkospelsprojekt.

Varje del består av manus, musik och mönster samt en hel del tips och trix. Man kan välja att använda sig av alltsammans eller att plocka det man behöver, t ex en sång eller idéer till rekvisita.  

Vi som ligger bakom Spektakel-serien är, förutom jag själv, Gunlög Rosén, kulturarbetare och komiker, och Cajsa Skogholt, musiklärare. Spektakelböckerna och tillhörande musik-CDs är utgivna på Verbum förlag.

Maria Borg © 2014 •  Mångfald  •  Processledning  •  Utveckling